Eerste wil … laatste wil.

Eerste wil … laatste wil.

Een “Zjoetjes” tussendoor, zoals ik ze niet graag schrijf, zonder humor en over een ernstig onderwerp als doodgaan. Maar mijn drie referentiepunten, van onderaan mijn cursiefjes – ziel, hart, buik -, dwingen mij om dit te openbaren. Lees, denk na en mijmer....