De strijd van Che Guevara en Bambi

De strijd van Che Guevara en Bambi.

Neen, ik ben geen held.

Ik schrijf en sommigen noemen me “schrijver”. Maar ikzelf zie me niet zo. Ik registreer gewoon, reflecteer wat op me afkomt …

Ik citeer hiervoor Aster Berkhof, mijn geliefde Vlaamse schrijver:

Schrijven is de meest comfortabele vorm van engagement, een luxueus alibi voor desertie ...”

Noem mij dus niet moedig, de termen “comfort engagement” en “luxe desertie” blijven aanwezig.

Che Guevare wel, die was moedig. Hij gaf veel op – zo niet alles – om zijn idealen na te streven. En hij bereikte die idealen ook. Want ook al was hij de gedoodverfde opvolger van Fidel Castro voor Cuba, hij liet dit alles achter om elders, onder andere in Congo, te gaan strijden voor de grote revolutie.

Maar ja, de geschiedenis heeft dit soort helden nu niet meer nodig, tenzij voor geprofileerde tattoo hier en daar getekend op een bovenarm of vrouwenborst …

Andere moed is er nodig voor jagers die op hertjes zoals Bambi jagen.

Hoewel … moed? … Dat claimen deze jagers ten onrechte in mijn ogen.

Zou er nog iemand geloven in het nut van de jacht? Zou er nog iemand geloven in de onschuld van de jagers bij de verspreiding van everzwijnen of damherten in onze bossen? Er zijn filmpjes op het internet te zien om deze schuld te bewijzen.

En daarom trof mij een krantenartikel over een jachtpartij op 17 december 2019

Vijftig jagers namen eraan deel. Plaats: Drongengoed in Ursel, Oost-Vlaanderen. Dit bos is 750 hectaren groot en het grootste bos van deze provincie. En het doel van de jacht was het afknallen van 50 damherten, uit een kudde van 200. 

A piece of cake, een makkie …

Vijftig dieren, vijftig jagers: heb je daar moed voor nodig? Ik denk het niet: jagers hebben geweren, damhertjes niet, ze kunnen alleen gaan lopen. En dat deden ze … voor hun leven.

Bovendien met resultaat want de jagers konden “slechts” 15 dieren doden. Een ruim onvoldoende voor de kundige jagers, zo las ik, zeer tot jolijt van de publieke opinie.

Wat nu? Experts van de universiteit werden erbij gehaald en deskundigen van de dienst bosbeheer. Bosbeheer gaf de opdracht voor deze slachting.

Ik leerde uit deze interviews dat damherten “exoten” zijn in deze bossen en dat deze dieren door de mens vanuit Klein Azië hierheen gehaald werden voor hun hoge aaibaarheidsgraad en meestal gehouden worden in grote tuinen. En hoe tam ze ook worden, soms “ontsnapt” en ééntje. En die groeperen zich dan in de Vlaamse bossen en met een redelijk groot libido beginnen ze dan aan het in standhouden van hun soort, terecht. 

Resultaat: een kudde van ruim 200 stuks in het Drongengoedbos.

En die “exoten” eten alles wat wij niet willen dat ze eten in een bos, alles. En daarom moeten ze weg.

Maar daar kwamen dan de experts van de unief aan het woord. Volgens hen is 15 stuks wegknallen, zelfs 50 stuks, geen oplossing. Het duurt nauwelijks één seizoen en het aantal damherten is terug op peil. Het enige zinnige is alle dieren opruimen, hetzij door ze te doden – lees opeten – hetzij door ze te vangen en terug te brengen naar hun habitat van origine. Voor de eerste oplossing is weinig moed nodig, geweer tegen gewei, maar voor de tweede oplossing, de deportatie, is wel moed nodig, politieke moed, en daar is in dit landje een nijpend tekort aan. 

In feite hebben de damherten gewonnen, met Bambi als vaandeldrager, aaibaarder dan ooit, maar ze hebben ervoor moeten lopen en 15 leden van de kudde legden het loodje. Bij de jagers: geen slachtoffers!

Een ander dieet voorstellen aan die dieren zou misschien ook wel helpen maar hoe krijg je een damhert uitgelegd van om bijvoorbeeld de bosanemoontjes gerust te laten? En zou dit hen verder helpen? 

Jagers zijn wreed, zelfs in sprookjes. Tenslotte is de mama van Bambi al doodgeschoten voor de film goed en wel op gang komt. In “Sneeuwwitje” neemt de jager ook het hart van een geschoten hert mee om de boze stiefmoeder te bewijzen dat Sneeuwwitje dood is …

Dat doet me eraan denken dat ik mij ook moet gaan beschermen. 

Ook ik eet niet wat de reguliere westerlingen verorberen. Ik eet geen brood, geen aardappelen, geen rijst, geen pasta, geen suiker, … dus ben ook ik – en allen die mijn dieet volgen – een gevaar voor de menselijke habitat.

Gevaar! 

Laat me dan vlug ter verantwoording aanroepen dat mijn dieet zwaar inboet aan mijn levensstijl: ik zondig meer en meer tegen mijn eigen regels, sorry!

Alleen moed, misschien de moed der wanhoop, stuwt me voort door sombere periodes van vasten … elke maandag!

Niets vergeleken bij de moed van Che Guevara, niets.

Maar ik leef en Che niet: geëxecuteerd door de CIA.

Natuurlijk zal mijn profiel nooit bovenarmen of vrouwenborsten sieren, maar ik werk eraan. Met volle moed … het mag maar niks moet!!!

Groetjes vanuit mijn zieltje dat heel erg graag damhertjes ontmoet op mijn wandelingen ondanks hun status van “exoot”; vanuit mijn hartje dat vrolijk wordt als de publieke opinie die zich tegen de jacht om de sport keert; en vanuit mijn buikje dat door deze wetenschap alweer een stapje dichter naar het vegetarische leven neigt. Tenslotte: biggetjes, lammetjes, kalfjes … hebben ook een groot aaibaarheidsgehalte ondanks het ontbreken van een Disney film Hierover.

Of toch niet, er bestaat een film “Pig” over een biggetje met een hoger IQ dan de doorsnee jager …

Recente Reakties