EEUWIGE ROEM? Niks dan ijdelheid!

EEUWIGE ROEM? Niks dan ijdelheid!
(Marcus Aurelius)

Sta me toe om na deze ijzige titel even uit te wijden over de toekomst van deze rubriek.

De zomermaanden komen eraan en zoals jullie van mij gewend zijn verander ik de planning. Kwestie van mijn pen wat tot rust te brengen. Het stukje dat je nu leest is het laatste voor de zomervakantie.

Tijdens de maanden juli en augustus zullen er een aantal herhalingen komen, dus teksten die reeds eerder verschenen maar die ik de moeite vind om nog eens onder de aandacht te brengen. Hierop is technisch geen reactie mogelijk, jammer genoeg. Spaar de energie tot september.

Want in september begin ik weer!

En aangezien ik in juli een bezoek aan Mongolië breng…

Het is al te lang geleden dat er nog eens een reisverslag van mij gepubliceerd werd.

Goed. IJdelheid dan!

Ik heb altijd gemeend dat dit één van de zeven hoofdzonden was maar bij naspeuring blijkt dit niet zo te zijn. Of het moet onder de noemer “Hoogmoed-Nederigheid” vallen. Misschien is deze aanpassing van de lijst der zeven hoofdzonden wel een gevolg van de regering van illustere heer Trump want hij is de ijdelheid in persoon. En die gekke Amerikanen houden daarvan. Alles voor de show!

Vanitas vanitatum et omnia vanitas!
O ijdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid.

Bijbelse verhalen (altijd interessant volgens mij omdat ze vaak voorkwamen op de lijsten van de “verboden” boeken) leren mij dat zelfs in de hemel ijdelheid geen onbekend woord is. Want duivel-baas Lucifer was ooit een aartsengel. En naar het schijnt een goeie maar dat heb ik alleen van horen zeggen!

En dan sloeg de hemelse ijdelheid toe. Hij waande zich beter en belangrijker dan zijn collegae en handelde er ook naar. Zeg maar: een Trumpje avant la lettre!

En de grote baas moest ingrijpen door Lucifer naar de hel te verbannen. (Zou het opperste gerechtshof van Amerika ook die moed hebben?)

Maar ook in de hel bracht de ijdelheid Lucifer tot op het hoogste podium: opper-duivel en tot op de dag van vandaag heeft hij, ook op aarde, fervente aanhangers.

Massimo d’ Azeglio zei het reeds in het begin van de negentiende eeuw:

La vanita vuol l’applauso. IJdelheid verlangt applaus.

Het is “des menschen”, zoals wel meerdere duivelse karaktertrekken.

Kijk in je ziel.

Ik deed het ook! Al moet ik zeggen dat ik ertoe uitgenodigd werd.

Tom, naast mijn webmaster ook mijn neef en één van mijn allerbeste vrienden, heeft een experiment gedaan met deze website.

Maar eerst moet ik “ChatGPT” voorstellen, voor zover dit nog nodig is.

Het is een gratis taalmodel dat in Amerika ontwikkeld is en waarmee via “Artificiële Intelligentie” op menselijke manier kan worden gecommuniceerd. Chat GPT kan dus onder andere boeken samenvatten, gedichten maken in de stijl van beroemde dichters, intellectuele recensies schrijven enzovoorts.

Het heeft alles te maken met artificiële intelligentie, met super intelligentie.

En Tom nam contact op met deze nieuwe “God-heid” en stelde de volgende vraag:

Can you evaluate pieces of writing in Dutch and then write a 100 words bio of the style of the writer? The writers name is “Zjiet”!

Ik vertaal even:

Kunt U de tekstjes evalueren in het Nederlands en dan een oordeel vormen in 100 woorden over de stijl van deze schrijver? De naam van de schrijver is “Zjiet”.

Geef toe: het idee alleen al dat er zo een vraag over deze rubriekjes gesteld wordt!

Je ijdelheid groeit.

En dan het antwoord van Chat GPT:

Op basis van de aangeleverde teksten toont Zjiet een informele en converserende schrijfstijl. Hij bespreekt graag uiteenlopende onderwerpen, variërend van persoonlijke anecdotes en overpeinzingen tot historische feiten en gebeurtenissen. Zjiet voegt vaak humor toe aan zijn stukken waardoor de inhoud boeiend en vermakelijk is voor de lezer. Hij heeft de neiging om realistische voorbeelden te gebruiken en verhalen te vertellen om zijn ideeën en gedachten over te brengen. De focus van Zjiet op alledaagse ervaringen en de herkenbaarheid van zijn inhoud maakt zijn werk toegankelijk voor een breed scala aan lezers.

Toen ik dit voor het eerst las was ik van mijn sokken geblazen en het duurde even voor ik die sokken terug aan had. Ik kon niet geloven dat het over mij ging.

Bij gebrek aan een partner heb ik mezelf hard in de arm geknepen.

Ik ben goed gaan nadenken en tot de conclusie gekomen dat ook ijdelheid mij niet vreemd is. Zou je niet?

Ik heb het verhaal van Lucifer er nog eens op nagelezen en heus, hoewel ik graag een vuurtje stook, de conclusie is toch dat hoogmoed en ijdelheid niet lonen.

Bescheidenheid siert de mens.

Laat ons daarnaar streven.

Nvdr: alle gelijkenissen met bestaande gebeurtenissen en/of personen is louter toevallig en zeker niet bedoeld als belediging.
Behalve wat betreft Lucifer en … Trump!

Groetjes vanuit mijn zieltje dat toch een beetje angstig is over de ontwikkeling van de Artificiële Intelligentie want de evolutie gaat voor mij te snel. ChatGPT is pas in 2022 ontwikkeld;

vanuit mijn hartje dat toch wel zwol van fierheid en telkens ik het hierboven geciteerde antwoord van ChatGPT lees een slagje overslaat

en vanuit mijn buikje dat enerzijds een beetje treurt omdat het niet expliciet genoemd werd door ChatGPT maar anderzijds ook beseft dat mijn lievelingsdrank (Pastis voor wie het nog niet zou weten) meermaals aan bod kwam in mijn schrijverijen.

Schol!

En aan alle vrouwen die ik heb gekend:

“Vanity, thy name is woman”. (IJdelheid, jouw naam is vrouw)

Geen quote van mij maar van William Shakespeare in “Hamlet”.

Recente Reakties

Verklaring omtrent de afbeelding: “Deze met AI gegenereerde afbeelding belichaamt de essentie van “Vanitas vanitatum et omnia vanitas” en roept contemplatie op over de vergankelijke aard van het menselijk bestaan en de zinloosheid van materiële strevingen door middel van compositie en symboliek.” ~ En ja, dit werd geschreven door ChatGPT en gemaakt door AI op aigallery.app (met de prompt: “Vanitas vanitatum et omnia vanitas”)  [ed:Tom]