In de naam van …

… de vader, de zoon en de heilige geest!

Hoe dikwijls hebben we dit zinnetje niet uitgesproken! Heel onze opvoeding was en is hierop gebaseerd. En welk gebed er ook achter kwam, we kenden het, we konden het opdreunen als was het een Beatle-song!

Het geloof is wel in kracht afgenomen, de laatste decennia, maar toch!

Elk lesuur van de lagere school en van de humaniora werd met een kruisteken begonnen en afgesloten! Tenminste in mijn herinnering en perceptie!

Het werd erin gedrild!

Maar met de adolescentie kwam ook de gewijzigde kijk op het leven.

Bijvoorbeeld: ken je de “De Tien Geboden” nog?

… Bovenal bemin één God!

Oké, maar welke? Allah? Boedha? Jahweh? Of welke van onze drie Goden: Vader, Zoon of H. Geest? Gevaarlijke denkpiste: ze snijden er tegenwoordig hoofden voor af!

… Zweer niet ijdel, vloek noch spot!

Ja wadde! Niet zweren, vloeken of spotten! In Amerika worden zo presidenten gevormd. Worden of werden? Ook die vraag is gevaarlijk geworden!

… Heilig steeds de dag des Heren!

En dan denk ik dat zondag bedoeld wordt. Maar tegenwoordig is bijna elke dag zondag. Vraag maar aan de zorgverleners of de winkelbedienden, zij merken het verschil niet meer tussen de dagen .

… Vader, Moeder zult gij eren!

Oké, maar hoe doe je dat, iemand eren. Is een bloem op hun graf  zetten “eren”? Wat als ze nog leven? Zeg mij wat “eren” is?

… Dood niet, geef geen ergernis!

Dubbel gevoel deze. Voor de extremisten is een spotprent al voldoende ergernis om te doden. Voor de leiders van sommige landen is ergernis kweken dé manier om populair te worden en fanatieke volgelingen te kweken, om hen te leren om mensen te vermoorden.

Voor het zeven-uur-journaal worden er al een tiental manieren van doden getoond aan onze jeugd op TV.

… Doe nooit wat onkuisheid is!

Als dit gebod gevolgd wordt: hoe zou de wereld er dan uitzien! Op TV en in de film zou nogal bloedarmoede heersen! Geen seks meer op de schermen … wat een zee van tijd zou de mensheid daarmee verwerven!

… Vlucht het stelen en bedriegen!

… Ook de achterklap en het liegen!

Dus: geen politici meer! Of toch behoorlijk minder …

… Wees steeds kuis in Uw gemoed,

Dat begrijp ik zelf niet, wat is een kuis gemoed?

Ge moet kuisen als het vuil is in huis?

… En begeer nooit iemands goed!

De grotere auto van de buren, de betere smartphone van je vriend, de mooiere vrouw/man van je maatje, merkkleding, vakanties, loonbriefjes … allemaal niet begeren! Begin er maar aan.

Dat alles werd ons vanaf 1946 geleerd met de “Cathecismus”!

We moesten die uit het hoofd leren en opdreunen maar begrijpen?

Ik denk niet dat er zelfs nu veel mensen zijn die die zinnen begrijpen. Theologen wel, wij kenden de wijs van het liedje maar wat ermee bedoeld werd?

Geboden …

We werden bevolen, ons werd opgedragen, zonder inspraak, zonder verklaringen. Dat is nu wel veranderd. De jongere generaties zijn mondiger en willen niet meer “bevolen” worden!

In het perspectief van die tijdgeest (40er, 50er en 60er jaren) kon er veel.

Meest frappant waren wel de aflaten. Die moest je verdienen, met bepaalde religieuze daden of gebeden en daarmee kon je dagen, maanden, jaren afkopen om minder in het vagevuur te moeten boeten/branden voor alles wat je mispeuterde.

Voor de niet-religieuzen onder ons: bij sterven ging je liefst naar de hemel, maar dat was weinig rechtstreeks gegeven, bij deliberatie werd je naar het vagevuur verwezen, zeg maar “herexamen”, een tijdje lang boeten/branden. Hopeloze gevallen – en zo kende ik er wel een paar – recht naar de hel, het eeuwige vuur, geen beroep meer mogelijk!

Maar je wist nooit hoe lang je straftijd was, ook niet hoe lang het vagevuur ging duren. Dus spaarden we “aflaten” zoveel we konden. Trouwens je kon ze ook doorgeven aan vrienden of familie die er meer nodig hadden dan jij!

Een kruisteken maken leverde 50 dagen minder vagevuur op, een kruisteken mét wijwater: 100 dagen! De woorden “Jezus, Maria”: 100 Dagen en “Mijn Heer, Mijn God”: 7 jaar! Asjeblief.

Het strafste was het aanschouwen van de “Hostie”: volledige aflaat! Knal, direct door naar de Hemel, niks boeten, niks branden! Het moet in de hemel nogal een boekhouding gevergd hebben! Maar helaas: er bestond geen lijst van de boetes voor onze “zonden”. Ge wist dus nooit hoeveel aflaat je moest sprokkelen. Dus zo’n volledige aflaat kwam telkens goed van pas, dan konden we weer rustig wat zondigen en vagevuurdagen opbouwen!

In de middeleeuwen konden rijke mensen zelfs aflaten kopen, zelfs een reserve aanleggen met het oog op toekomstige misdaden, zeg maar: een spaarpotje!

En de geestelijkheid vaarde er wel bij want in de hemel is geld van geen tel!

Rijstepap wel, gouden lepeltjes ook!

In deze tijd zou de Corona pandemie wel eens voor het “vagevuur”  aangezien kunnen worden! Sommigen geraken er nooit uit, anderen spartelen wat en hup … vrij!

Was het met de pandemie maar net zo makkelijk en konden we met gebeden of vrome daden het aantal besmettingen en slachtoffers laten dalen … wat zouden de kerken weer vol zitten!

Goed dat de wetenschap dit soort van volksmennerij heeft uitgewist! En ook goed dat diezelfde wetenschap een vaccin heeft gevonden tegen dit gehekelde virus.

Gelukkig is de mensheid wel wat slimmer geworden en kunnen de meeste religies ons niets meer wijsmaken.

Of toch?

Groetjes vanuit mijn zieltje dat vlugvlug een aantal keren “Mijn Heer, Mijn God” scandeert telkens met zeven jaar aflaat tot gevolg. Tenslotte weet je maar nooit!

Vanuit mijn hartje dat bangelijk afwacht of met deze tekst niemand geërgerd is en dus nooit het vijfde gebod van toepassing wordt;

en vanuit mijn buikje dat nog de woorden van de pastoor of kapelaan kent:(Stevensvennen was te klein voor een pastoor) “Welkom aan de maaltijd van de Heer”. Ik prefereerde de maaltijden van mijn moeder: veel beter dan dat ronde stukje hard brood van de pastoor.

En voor de volledigheid: wij baden thuis nooit voor het eten! Onze moeder KON koken!

Volle aflaat of niet!