Verenigingen

Gezworen had ik het: ik sluit nooit meer aan bij een vereniging, welke dan ook.

Maar James Bond heeft het al voorspeld: never say never again.

Lisetje is ermee begonnen. Zij maakte me lid van Okra OLV Olen. Fijne groep, ik heb er me niet over beklaagd. Haar dood en de geografie van mijn woonplaats Lommel maakten verder lidmaatschap moeilijk.

Muziek verzwakte mijn vaste voornemen van de eerste regel verder.

Dankzij en via mijn vriend Jos kwam ik bij de “Yamaha club” in Ham terecht: allemaal mannen die veel van muziek houden en graag muziek maken.

Steun en raad krijgen we daar van Marc Stans, één van de fijnste muzikanten die ik ken. Ook de vriendschap van de groep maakt dat ik telkens weer uitkijk naar onze samenkomsten. Heerlijk!

Ondertussen ben ik ook al lid van Okra Lommel, bezweken onder de verleiding van een mooie fietsvakantie in Noord Holland …

En bovendien zijn nu een aantal charmante dames erin geslaagd lid te maken van …

NEOS !!!

Ooit van gehoord? 

Waar de letters voor staan? Raad maar.

Misschien: Niet Echt Onze Schuld, of Nooit En Ooit Samen, of Nog Eens Op Stap, of Nooit Eens OverSlapen, of Nabije En Ongemanierde Senioren …

Alle gekheid op een stokje, het is dus wél een senioren clubje. Alle min of meer senioren zijn welkom. 

En ze doen van alles samen, ik bedoel in groep!

Culturele uitstappen, reisjes, musea bezoeken, optredens van artiesten bijwonen, wandelen, eten, drinken … en sinds deze zomer: fietsen !!!

En daar heeft de charmante voorzitster me mee verleid.

Fietsen doe ik graag én vaak. 

En nu, heel recent bij zo een fietstocht, zag ik verklaring van de NEOS letters op het gele vestje van een collega lid/fietser: NEtwerk voor Ondernemende Senioren. 

Dat had ik nooit kunnen raden hoor, nooit!

Niet dat ik het goedkeur want de eerste twee letters van NEOS (de N en de E) komen van één woord: NEtwerk. 

Zoeken we op: 

Net’werk: 1. Werk dat gevlochten is als of gelijkenis vertoond met een net: een netwerk van twijgen.

                    2. Meetkundige vlakke figuur die ontstaat door alle zijvlakken van een veelvlak in hun ware gedaante in één plat vlak te tekenen:het netwerk van een regelmatige vierzijdige piramide. 

Raar !!!

De derde letter dan van NEOS, de “O”, van “ondernemende”.

Zoeken we ook op:

Onderne’mend: iets bep. groots of moeilijks durvende te ondernemen. Niet bevreesd om moeilijke of gevaarlijke zaken op zich te nemen, stoutmoedig.

watergeuzen waren door ieder gevreesd, ondernemend, stoutmoedig.

Ja wadde !!!

Letter nummer vier van NEOS, de “S” van senioren. Even onze “Dikke V.D.” raadplegen.

Se’nior:1. De oudste van twee naamgenoten, gewoonlijk afgekort tot Sr achter de namen geplaatst.

                2. In de sport: iemand die het vorige jaar één of meer prijzen heeft gewonnen. Bijvoorbeeld bij het roeien.

Alweer ja wadde !!!

Dus, als conclusie, is Neos een vereniging van als een net gevlochten werken van mensen die graag iets moeilijks of gevaarlijks op zich nemen, als ze met twee zijn met dezelfde naam of één of meer prijzen hebben gewonnen vorig jaar.

Tenminste volgens mijn “Dikke Van Dale”.

Niet te geloven. En daar ben ik lid van geworden.

Ik weet nu écht niet meer of ik moet glimmen van trots of trachten zo snel mogelijk mijn lidmaatschap in te trekken. 

Ik ga het zelf moeten ondervinden. Het fietsen met deze groep is zeker meegevallen. Het gekraak dat we onderweg hoorden kwam van onze fietsen, niet van ons, de senioren!

Alleen vraag ik me nu wel af of ik, door lid te worden een Neos-iet genoemd mag worden, of een Neos-maan, een Neos-ander, een Neos-enaar, een Neos-laar, een Neos-iaan, een Neos-iër ???

Zeker geen Neos-lui want het bestuur werkt hard en het programma is erg aantrekkelijk

Een aanrader, zeker als je weet dat het merendeel van de bestuursleden dames zijn!!!

Groetjes vanuit mijn zieltje dat reikhalzend uitkijkt naar de aangeboden cultuur; vanuit mijn hartje dat graag in dit charmant gezelschap vertoeft; en vanuit mijn buikje dat de aangeboden drankjes (meestal inclusief) erg naar waarde weet te schatten. Tenslotte maken cultuur, charmant gezelschap én sport een mens hongerig … én dorstig.

Recente Reakties