KOOS

Ik verscheurde je foto’s
Heb je brieven verbrand…

Dat deed Koos Alberts dus in 1984. Foto’s verscheuren en brieven verbranden.

Brieven… die waren er toen dus nog! 

Om te verbranden. 

Moest Koos nu nog leven en zijn liedje in 2022 geschreven hebben zou het waarschijnlijk andere teksten hebben:

Ik delete je foto’s
Heb je emails gewist…

Het fenomeen “Brief” heeft afgedaan. Geen ellenlange liefdesbrieven meer, geen vakantie-briefkaarten, geen ketting brieven, geen …

Nostalgie dus. Vintage!

Toch zijn brieven héél erg belangrijk geweest in mijn leven. Ik schreef ze graag en ik kreeg ze graag. Soms hadden ze zelfs een therapeutisch effect. Het gaf rust bij het verzenden en spanning bij het ontvangen. Ietwat onpersoonlijk en laf misschien, omdat het zo lang duurde tussen verzenden en ontvangen.

Via een vriendin uit Zedelgem leerde ik Jef Vanlangendonck kennen. Niet écht kennen want ik heb hem nooit ontmoet, maar ik mocht zijn boek lenen om te lezen, niet om te houden. Jef verkoopt zijn boek niet. Hij geeft het aan zijn vrienden!

Het eerste deel van het boek gaat over zijn belevenissen op stap door de wereld, want Jef heeft heel de wereld bewandeld.

Het tweede deel was voor mij een revelatie: “Brieven die ik nooit schreef!”

Vele brieven bijvoorbeeld aan zijn grootouders over hun rol in de oorlogen, aan zijn pa die slager was, aan zijn meester met dank om zijn donkerste tijden te kleuren, aan zijn lezers om hun geluk toe te wensen, aan de Chiro maatjes voor een dankjewelletje, aan Trump met raad om een Westmalle te komen drinken, aan de Beatles om zijn tienerjaren te be-vrolijk-en, aan Leopold Vermeylen voor de Rode Ridder, aan … 

Jammer dat zijn boek nooit het mijne zal zijn. 

Ook Annie M.G. Schmidt schreef een boek “Brieven – Liefs van Annie”.

Ontroerende schoonheid. (Wel in mijn bezit met dank aan een milde donor)

Dichter bij huis in Olen woonde Walter van den Broeck, een ruwe Kempenzoon die met zijn boek “Brief aan Boudewijn” het sociale onrecht van de arbeidersklasse aanklaagde. (Later versterkt nog in zijn verfilmd boek “Groenten uit Balen”) [de link toont de ganse film. Ed.]

Brieven… wat mooi toch. Ik heb nog een vriend die brieven schrijft en het ook kan: Henri. Bijna 91 jaar is hij inmiddels en ik zie hem zo aan zijn bureeltje zitten met fraai briefpapier voor zich, zijn mooie vulpen los draaien en zijn gedachten ventileren in stilte, de enveloppe dicht likken. Het verzegelen met rode lak fantaseer ik er zelf bij!

Nu moet het allemaal héél kort met tekstjes, apps en berichtjes. Geen hoofdletters, geen klinkers, geen gevoelens. Jammer…

Maar toch… mijn webmaster Tom heeft me een link doorgespeeld met erg grappige en korte brieven. Sorry voor het Engels van deze Amerikaanse website.

Dear Diet Coke!
I feel like you’re overreacting!
Sincerely
Mentos.
(Beste Dieet Cola, ik vind dat jij overreageert, Groetjes, Mentos)

Dear Icebergs,
Sorry to hear about global warming.
Karma is a bitch!
Sincerely
The Titanic.
(Beste IJsbergen, jammer van die opwarming van de aarde. De wraak is zoet. Groetjes, De Titanic)

Dear Noah,
We could have sworn you said the ark wasn’t leaving without us!
Sincerely
The Unicorns
(Beste Noach, we waren ervan overtuigd dat jij beloofde om de ark niet te laten vertrekken zonder ons. Groetjes, de éénhoorns)

Dear boyfriend,
I can make your girlfriends scream louder than you can!
Sincerely
The spider
(Beste vriendjes, ik kan jullie vriendinnetjes harder laten schreeuwen dan jullie! Groetjes, De Spin)

Dear J.K. Rowling,
Your books are entirely unrealistic. I mean, a ginger kid with two friends???
Sincerely
Anonymous
(Beste JK Rawling – schrijfster van Harry Potter – Jouw boeken zijn uitermate onrealistisch. Ik bedoel, een roodharige met twee vrienden???)

Dear Yahoo, 
I’ve never heard anyone say “I don’t know this, let’s Yahoo it!”
Sincerely
Google.
(Beste Yahoo, Ik heb nog nooit iemand horen zeggen “Ik weet dit niet, laat me het Yahoo-en!”. Groetjes, Google.)

Dear Nazi’s,
You did what ??? I said I hate juice!
Sincerely,
Hitler. 
(Onvertaalbaar)

Dear Rubik’s Cube,
Done!
Sincerely
Colourblind!
(Beste Rubiks Kubus, KLAAR! Groetjes, Een kleurenblinde)

Ik heb er nog wel een paar maar dit moet volstaan. 

En om aan de actualiteit te voldoen heb ik er zelf ook ééntje geschreven. Mijn kortste briefje ooit!

Dear Ukraine,
All I want is peace, but a large piece!
Sincerely
Vladimir Poetin
(Alles wat ik wil is vrede, maar dan een groot stuk – peace en piece worden hetzelfde uitgesproken)

Groetjes vanuit mijn zieltje dat wel erg graag reclame maakt voor goede lectuur en zeker in de vorm van brieven zelfs die die Koos Alberts zou verbranden;

vanuit mijn hartje dat de humor van het laatste briefje waardeert maar treurt bij het onrecht en de aanslag op de menselijke waardigheden

en vanuit mijn buikje dat “zomers zweterig zoetigheden zoekt”.

Paztiz zeker!

Zlaap wel!

Recente Reakties