To “Virus” or not to “Virus”, that’s the question!

Ik moet er wat over kwijt.

Wat een nonsens en onzin er verteld én geschreven wordt over het “Corona-virus”, maar vooral de misvattingen en de gevolgen hiervan voor de Chinese bevolking, dwingen mij tot dit schrijven.

Ik heb mijn gegevens bij elkaar gesprokkeld via media en internet. Aan jou, beste lezer, om je oordeel te herzien of te vellen. Maar alvorens nonsens, vooroordelen en geruchten verder te verspreiden … lees en weet!

China maakt moeilijke tijden mee, maar niet alleen voor de Chinese vrienden, ook voor sommige van onze Belgische vrienden. En toch doen de Chinezen er alles aan: binnen blijven, maskers dragen voor mond en neus, dagelijks wordt hun temperatuur gemeten, waar ze ook heen gaan, en zo voort. 

En dat alles doen ze om het virus in te perken en niemand te besmetten. En hoewel deze maatregelen tegenstrijdig zijn met hun leefgewoonten en hun economisch gedachtegoed, ze hebben het ervoor over.

Toch blijkt, vanuit diverse media bronnen zoals Twitter en Facebook, dat iedereen buiten China angstiger en bezorgder is dan de Chinezen zelf, bezorgder dan zij die het virus effectief bestrijden.

Iemand moet zich bezig houden met het aanwakkeren van dit nieuws en van geruchten, angsten, onrust en racisme. En het werkt, vooral bij die mensen die niets of weinig weten over het Corona-virus!

Zo worden de vooroordelen over de Chinezen (onderontwikkeld, vuil, barbaars), de misvattingen en geruchten opgeblazen tot onmogelijke proporties.

Lees en weet! … 

Wat bewijzen:

Geleerden vertellen dat het virus van vleermuizen komt! Terecht, maar zeer veel virussen komen van vleermuizen zoals Ebola, Sars, etc…

Het verwijt dat Chinezen het virus hebben omdat ze vleermuizen eten is al helemaal van de pot gerukt. Het verhaal komt van een paar filmpjes op internet waarin een paar meisjes “vleermuizen-soep” eten. Alleen … de filmpjes dateren van 2016 (lang voor de uitbraak van Corona) en gaan over het eiland Palau, een dikke 1000 km ten oosten van China. In Palau zou het een delicatesse zijn, erg geliefd bij de talrijke toeristen. En al eten ze in Palau al héél lang vleermuizensoep, er is daar nog geen enkel “Corona” geval aangetroffen.

Raar!

Bovendien staan vleermuizen niet op het menu van de Chinese mensen, zelfs niet in de meest exclusieve restaurants.

Dan blijft “racisme” over. Geloof me: veel Chinese mensen die buiten China leven ondervinden dagelijks het toenemende racisme. Ze worden vermeden, ze worden “vuil” genoemd en “vleermuis-eters”, omdat ze mond en neus bedekken met maskers. Dat doen ze trouwens om anderen niet te besmetten, mochten zij ongeweten drager zijn van het virus.

Soms ging het zover dat ze op straat zelfs aangevallen werden en hun kinderen op school werden gepest, ook al waren zij hier in het westen geboren. 

Ook in de sport maken ze anti-racisme spotjes: “Say NO to racism”.

Evenwel zonder resultaat.

Mensen zonder kennis van zaken, maar ook de media, spreken al van “Het China Virus”, van “Made in China”.

Maar virussen zijn niet “ergens-made”. Ze bestaan al honderden, zo niet duizenden jaren in talloze diersoorten. En nu is dit virus gemuteerd en zijn wij mensen er bevattelijk voor. Maar dit is niets nieuws.

Sta me toe met wat feiten en cijfers te werken.

Van 1346 tot 1353 heerste de pest in onze contreien. De “Zwarte Dood” vermoordde in Europa, Azië en Afrika meer dan 200 miljoen mensen.

Ik schrijf het even in cijfers: 200.000.000 mensen!

In de laatste 200 jaar zijn er minstens zeven pandemieën geweest van “Cholera” op vrijwel alle continenten. Onmogelijk om te schatten hoeveel slachtoffers er vielen.

In 1981 ontdekte men het HIV/AIDS virus waaraan tot op heden bijna 25 miljoen mensen zijn gestorven.

De lente van 2009 bracht voor Amerika het virus “H1N1”, dat zich verspreidde over de gehele USA én Mexico. In het eerste jaar van de uitbraak stierven tussen de 150.000 en 575.000 mensen aan dit virus.

Ebola teistert West Afrika sinds 2014: ontelbare doden, ook vandaag nog.

Zijn deze virussen “Made in Amerika”, “Made in Mexico”, “Made in West Afrika”?

De wereld zou geschokt reageren over deze vorm van racisme.

Maar China …

Laat ons dus stoppen met onwetend berichten rond te sturen over vermeende toestanden, “fake news”, onrustzaaierij, enz…

Ik denk dat sommige wereldleiders wel baat hebben bij het tegenhouden van de vooruitgang van China. En het lukt hen ook, dankzij …

Samen werken, oplossingen zoeken, de handen in elkaar slaan, … dat is nodig nu. Niet het zoeken naar en beschimpen van vermeende schuldigen.

Een natuurramp zoals nu met het Corona-virus kan niet op het conto geschreven worden van één nationaliteit, van één etnische groep, van één huidskleur.

Denk erom: ook in ons mooie Belgenlandje kan zoiets gebeuren! En zijn wij dan niet afhankelijk van de hulp en de steun uit het buitenland?

China doet er alles aan, geloof me. Welke natie kan een hospitaal bouwen voor 10.000 patiënten in twee weken? Wij doen over de Oosterweel-verbinding ondertussen al bijna 20 jaar, over de noord-zuid weg in Limburg al ruim 40 jaar.

En er is nog geen meter gerealiseerd, wel zijn er enorme hoeveelheden euro’s “opgesoupeerd”. Helaas.

Nee, tegen racisme!

Groetjes vanuit een zieltje dat voor dit stukje dankbaar gebruik maakte van het internet, voornamelijk van www.CGTN.com;

vanuit een hartje dat stiekem bang is dat onze mooie wereldbol niet aan water of vuur, maar aan racisme ten onder zal gaan;

en vanuit mijn buikje dat, denk ik, nooit zou proeven van “vleermuizen-soep” zelfs zonder vooringenomenheid over het Corona-virus. 

Bah, het idee alleen al. 

En nu ik toch de moraal aan het preken ben: laat ons stoppen met het verder vertellen en delen van alles wat racistisch is, van al dat populaire gedoe, op politiek vlak, op diep menselijk vlak, op medisch vlak … mondeling of op de sociale media.

Veeg je eigen stoep voor een propere straat en vertel alleen dingen die je weet, kent, ondervond; niet wat je in de oren gefluisterd werd door mensen met verkeerde (meestal financiëler of politieke) bedoelingen.

Als dit geen teken is van mijn liefde voor China! 

Ik hang er nog een aantal van mijn Chinese pentekeningen bij aan!

Made in Belgium … met Chinese inkt!

Recente Reakties